• Kategorie
  • Parametry
  • Beletrystyka, poezja

Niezależnie od rozwoju nowoczesnych mediów, notujemy wzrost zainteresowania czytelników beletrystyką (od franc. belles letters, czyli literatura piękna) - prozą fabularną oraz utworami poetyckimi. Zarówno literatura polska, klasyczne dzieła europejskich - choć nie tylko - twórców literatury o tematyce społeczno-obyczajowej, sensacyjnej, przygodowej, literatury faktu, jak i autobiografie i liryki, znajdują swoje miejsce na półkach wiernych czytelników. Książki te stają się nie tylko formą rozrywki, ale też motywem dla pogłębienia refleksji, kształtowania światopoglądu oraz budowania i porządkowania hierarchii wartości.