• Kategorie
  • Parametry
  • Historia

Historia magistra vitae (historia jest nauczycielką życia) - wszyscy znamy to powiedzenie i na co dzień doświadczamy prawdziwości tych słów. Obserwujemy, że jedynie naród świadomy swych korzeni, jest w stanie zachować swą tożsamość i odegrać znaczącą rolę w dziejach świata. Dowodem na to jest przykład Polski, której historia - jakże burzliwa i dramatyczna - jest przykładem dla innych. Pragniemy przybliżyć Państwu przede wszystkim te aspekty historii, które są pomijane w podstawie programowej nauki szkolnej, a które są niezmiernie istotne dla procesu kształtowania wzorców patriotyzmu i samoświadomości Polaków.