• Kategorie
  • Parametry
  • Polityka

Polityka to prosty, metalowy przedmiot służący gaszeniu świec. Spotykana jest także w wersji połączonej z zapalarką. Obie te funkcje - gaszenie płomienia i podsycanie ognia - znajdują swój wyraz i zastosowanie w tym, co obserwujemy na arenie życia politycznego w kraju i poza jego granicami. Szczególnie rola Polski na arenie międzynarodowej uwidacznia się w relacji do innych państw, a w zwłaszcza na kanwie Unii Europejskiej. Promowane w Wydawnictwie 3DOM tytuły stanowią gruntowną analizę sytuacji geopolitycznej na tle historycznych korzeni narodu polskiego. Prezentujemy również istotną rolę wychowania patriotycznego i znajomości przeszłości dla rozumienia aktualnego porządku świata.