• Kategorie
  • Parametry
  • Religia

Człowiek jest istotą religijną (łac. homo religiosus). Nie sposób zrozumieć człowieka bez odniesienia do Boga. Każda próba kwestionowania znaczenia wiary - jak pokazuje historia - prędzej czy później kończy się pomieszaniem porządku hierarchii wartości i deprecjonowaniem godności człowieka. Jedynie antropologia personalistyczna i religia rzymskokatolicka jest w stanie zagwarantować poszanowanie naturalnego prawa Bożego wpisanego w serce i odczytywanego przez umysł człowieka.

"Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy" - święty Jan Paweł II.