Podnieś rękę, Boże Dziecię! 
Błogosław ojczyznę miłą, 
W dobrych radach, w dobrym bycie 
Wspieraj jej siłę swą siłą. 
Dom nasz i majętność całą, 
I Twoje wioski z miastami! 
A Słowo Ciałem się stało 
i mieszkało między nami. 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 
życzy zespół Wydawnictwa 3DOM