Tradycja katolicka, pisana przez wielkie T to dziedzictwo wiary, jakie zostało nam przekazane (łac. trado, tradere – przekazywać, podawać dalej)  i rozwinięte przez poprzednie pokolenia pod czujnym okiem Ducha Świętego. Czujne oko jednak nie zrobi wszystkiego za nas, dlatego od 2000 lat trwają nieustanne spory pomiędzy tymi, którzy chcą zachowywać i rozwijać oraz tymi, którzy chcą porzucać lub wycinać. Dzisiejsze czasy, tak trudne dla Tradycji są szczególną okazją do przyjrzenia się temu, co dostaliśmy w spadku oraz zrozumienia, jak ważne jest zachowanie tego. Ale nie da się tego zrobić bez solidnej wiedzy, której nawet w przekazie z ambon po prostu bardzo już brakuje.

Dlatego zbieramy i wydajemy dla Was treści, które tę wiedzę zawierają. Oto nasze propozycje dla każdego, kto chce poznać Tradycję katolicką bez naleciałości judaistycznych, protestanckich i nade wszystko – marksistowskich, jakie od 60 lat rozsadzają Kościół od środka.

„Ofiara Mszy Świętej w Tajemnicach i Cudach”

W środowisku tradycjonalistów katolickich duży nacisk kładzie się na liturgię, której najpełniejszą formą jest tzw. Msza Trydencka, zwana też Mszą Wszechczasów. Dojście do niej trochę zajęło, ale zarzuty, iż ona także była rewolucją w Kościele nie mogłyby być dalsze od prawdy. W istocie najważniejsze części Mszy Wszechczasów obowiązywały w liturgii całe wieki przed Soborem Trydenckim, choćby za czasów papieża Grzegorza VII (ok. 600 rok).

Aby więc poznać kryształ Tradycji, jaką jest Msza Trydencka, proponujemy Wam piękny i potężny reprint księgi „Ofiara Mszy Świętej w Tajemnicach i Cudach” spisanej w 1904 roku. Księga ta nie tylko opisuje, czym jest Msza, ale także obszernie wyjaśnia tematy z nią związane, takie jak:

  • historia liturgii;
  • święci i postacie, które miały na nią decydujący wpływ;
  • biblijne podstawy elementów Mszy Świętej;
  • cuda zaobserwowane dzięki Mszy Trydenckiej (w książce określanej po prostu Mszą, bo tylko taka obowiązywała)

I wiele innych. Ogromną zaletą tego dzieła jest fakt, iż powstało ono przed rewolucją Soboru Watykańskiego II, dlatego wolne jest od jakichkolwiek naleciałości protestanckich i marksistowskich.

Księga oczywiście posiada Imprimatur i Nihil Obstat.

https://www.3dom.pro/Ofiara-Mszy-Swietej-w-Tajemnicach-i-Cudach-p357


Prawidła Życia Chrześcijańskiego

Nie sposób nazywać się katolikiem i interesować własną wiarą bez praktycznego przełożenia tej wiary na życie codzienne. W dobie rozpuszczania nauki katolickiej płynącego z samej góry Kościoła potrzebne są wskazówki, które Ewangelię przekładają na życie każdego z nas nie mamiąc iluzją świętego spokoju i herezją „dobroludzizmu”. Katolickie życie to o wiele więcej, niż naiwnie rozumiane miłosierdzie (czytaj:  przyzwolenie na każde zło). Ale i na ten problem znajdujemy rozwiązanie.

Prawidła Życia Chrześcijańskiego dla każdego wieku i stanu to księga niemal równie wielka, co Ofiara Mszy Świętej i równie istotna, choć do zastosowania w innej dziedzinie życia. To tradycyjny zbiór zasad moralności katolickiej z podziałem na stany i funkcje społeczne, role rodzinne i małżeńskie oraz grupy wiekowe.  Wszystkie zasady, porady i sugestie mają odzwierciedlenie w Piśmie Świętym, a dodatkowo tłumaczone są przez autora na język zrozumiały dla różnych grup Czytelników. Każda z nauk opatrzona została przykładem świętego, który do ideału katolickiego życia doszedł właśnie tymi ścieżkami.

Księga została polecona przez samego św. Piusa X, jednego z największych papieży, walczącego z herezją modernizmu i „liberalnego katolicyzmu”. Z oczywistych względów dzieło zawiera również Imprimatur i Nihil Obstat.

https://www.3dom.pro/Prawidla-Zycia-Chrzescijanskiego-p281

Encyklika Pascendi Diminici Gregis (o zasadach modernistów)

Po wielkich dziełach dotyczących Tradycji pora przejść do mniej przyjemnych kwestii i zastanowić się, w czym naprawdę leży problem. Jedną z takich rzeczy jest wirus modernizmu, dziś rozwinięty i „wzbogacony” o całą masę innych, antykatolickich ideologii. Aby go poznać i zrozumieć, jak ważna była walka św. Piusa X z niszczącym wpływem filozofii XIX wieku, warto zapoznać się z encykliką Pascendi Diminici Gregis wspomnianego świętego papieża.

W encyklice tej herezja modernizmu, która zakładała, iż dogmaty Kościoła są elastyczne, bo ewoluowały i zmieniały się w historii została potępiona przez św. Piusa X i nazwana sumą wszystkich herezji. Katolik zainteresowany Tradycją Kościoła i własnymi korzeniami wiary znajdzie tu wyjaśnienie, dlaczego pogoń za „postępem” i dostosowywanie niezmiennych fundamentów do wygód i fałszywych standardów współczesnego świata, czy jego filozofii jest drogą do zatracenia – tak duchowego jak i moralnego.

https://www.3dom.pro/Sw-Pius-X-Pascendi-Dominici-Gregis-O-zasadach-modernistow-p284

„Jaka odnowa w Kościele?” – Piotr Nowak

Jak wspomnieliśmy wyżej, postępowy rzekomo katolicyzm stanowi niszczącą siłę wewnątrz Kościoła od grubo ponad wieku i jest konsekwencją wcześniejszych prób rozpuszczenia katolickiej nauki. Dziś objawia się on w formie różnorakich ruchów quaziprotestanckich (np. charyzmatycznych) importowanych do wewnątrz Kościoła od czasu Soboru Watykańskiego II i zwany jest dla niepoznaki odnową.

Książka pod tytułem „Jana odnowa w Kościele?” to dzieło, które problem ten opisuje z perspektywy osoby zaangażowanej w ruchy charyzmatyczne przez ponad 20 lat. Autor przedstawia w niej swoje doświadczenia i opisuje przykre konsekwencje protestantyzacji, jaka ma miejsce w Kościele, która mimo deklarowanej odnowy i otwarcia na człowieka, od 60 lat pustoszy kościelne ławki i zastępuje Msze Święte seansami pieśni i tańca przy gitarce.

Niezmiernie istotnym elementem książki jest prezentacja poglądów i nauk popularnych charyzmatyków (m.in. Zieliński, Vadia, Stayne, Wilk, Sobczyk) oraz zestawienie ich z oficjalnym stanowiskiem Magisterium Kościoła, co jasno i bez wątpliwości pokazuje konflikt  pomiędzy tymi podmiotami. Do Czytelnika należy wybór, której stronie zawierzyć.

https://www.3dom.pro/Piotr-Nowak-Jaka-odnowa-w-Kosciele-p384

„W Obronie Prawdy Katolickiej” – ks. Karol Stehlin

Z ruchem tradycjonalistycznym nierozłącznie związane jest nazwisko jednego z największych kapłanów XX wieku – abp Marcela Levebvre, założyciela Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X skupiającego się na utrzymywaniu i promowaniu tradycyjnej, przedsoborowej nauki katolickiej w całej jej okazałości. Przez katolików zindoktrynowanych postępową ideologią jest on od dekad atakowany jako schizmatyk, jednak lektura wyżej wymienionej książki o ruchach charyzmatycznych w Kościele pokazuje, że to własnie abp Lefebvre słusznie przewidział konsekwencje ostatniego Soboru i zniszczenia, jakie dokonają się za sprawą jego zapisów. Nie wspominając o schizmie, z którą mamy do czynienia dzisiaj.

„W obronie prawdy katolickiej” to książka apologetyczna, która broni poglądów i sylwetki tego wybitnego arcybiskupa. Udowadnia, że w atakach na niego zastosowanie ma typowa dla rewolucjonistów strategia obarczania przeciwnika winą za swoje własne zbrodnie (schizmę, nieposłuszeństwo, apostazję, herezję). Pokazuje też, jak powinna wyglądać praca na rzecz utrzymywania Tradycji i podawania jej kolejnym pokoleniom, zamiast ciągłych rewolucji i zmian, które w ciągu kilkudziesięciu lat zdekatolicyzowały większość Europy Zachodniej.

https://www.3dom.pro/Ks-Karol-Stehlin-W-Obronie-Prawdy-Katolickiej-p241

„Przerywam zmowę milczenia” – abp Lenga

Czytelnicy naszego bloga i klienci 3DOM w niedawnym czasie zapewne sporo słyszeli o arcybiskupie Lędze. Kapłan ten, zaproszony i ugoszczony w Polsce przez środowisko Pobudki udzielił ostatnio wielu wypowiedzi i niestrudzenie przedstawia kryzys Kościoła z perspektywy jednego z najwyższych Jego urzędów. W pozycji tej znajdzie Czytelnik wyjaśnienie takich problemów, jak herezja ekumenizmu, zeświecczenie sakramentu Komunii, oddanie się kapłanów światu zamiast Chrystusowi, a także będzie mógł przyjrzeć się zapomnianym już niemal podstawom wiary, takim jak pokuta, poświęcenie, czy  posłuszeństwo.

Książka jest jednak nie tylko krytyką, ale głosem wołającym o powrót do prawdziwego, apostolskiego nauczania i ewangelizacji, która działała na miliardy ludzi przez niemal 2000 lat.

https://www.3dom.pro/Abp-Jan-Pawel-Lenga-Przerywam-zmowe-milczenia-p404