Wychowanie dziecka po katolicku i w duchu patriotycznym może wydawać się coraz trudniejsze w czasach postępującej ateizacji i wynaradawiania. Tym silniejsza jest więc potrzeba kształcenia w dzieciach najważniejszych postaw, z których w wieku młodzieńczym kiełkować będą mądre decyzje o własnej przyszłości, a po wejściu w dorosłość - dostatnie, moralne i satysfakcjonujące życie. Dlatego przygotowaliśmy dla Was przewodnik po tym, co naszym zdaniem pomoże w wychowaniu dziecka na normalnego i zaradnego Polaka-katolika.

Zacznijmy od pozycji, które musi poznać rodzic, by świadomie decydować o rozwoju i przyszłości swojego dziecka.


“Historia antykultury” - Krzysztof Karoń

Zaczynamy od książki być może nietypowej, jak na zestawienie dotyczące wychowania. Jest to jednak jedna z najważniejszych pozycji, jakie powinien poznać każdy rodzic w XXI wieku - wieku marksizmu (anty)kulturowego i powszechnej, planowej demoralizacji.

Dlaczego?

Ponieważ “Historia Antykultury” opisuje historię człowieka z punktu widzenia, który w zdecydowanej większości opracowań jest całkowicie pomijany: pokazuje, w jaki sposób Europa osiągnęła poziom cywilizacyjny umożliwiający powszechne, bezpieczne życie we względnym dobrobycie oraz wykazuje, że stan ten zawdzięczamy Kościołowi i jego nauczaniu.

Książka prezentuje moralne podstawy “zwycięstwa” cywilizacji europejskiej nad całą resztą Świata w czasach średniowiecza i stawia je w kontraście dla niszczącej polityki demoralizacji społeczeństw, z jaką mamy do czynienia dzisiaj.

Wykazuje, iż etos ciężkiej i twórczej pracy, pozytywnego autorytetu i wychowania opartego o katolicki kodeks etyczny przez całe wieki były tymi sekretami, które odróżniały łacińską cywilizację dobrobytu od pasożytniczych i wzajemnie okradających się społeczeństw reszty świata. Z “Historii antykultury” dowiadujemy się więc, co czyni człowieka człowiekiem oraz najważniejsze - jak doprowadzić do tego, by człowiek z “gadającej małpy” stał się Człowiekiem naprawdę. Książka ta stanowi w dużej mierze podręcznik wychowania i budowy zdrowego społeczeństwa, a nade wszystko - obrony przed ideami, których celem jest zniszczenie tego dorobku.

https://www.3dom.pro/Krzysztof-Karon-Historia-Antykultury-p403


“12 zasad życia: Antidotum na chaos” - Jordan Peterson

Peterson, kanadyjski psycholog, w ciągu ostatnich lat zdobył bardzo duży rozgłos w Internecie dzięki prostym, ale skutecznym poradom, jakich udzielał. Jego występy, które cechuje wysoki poziom merytoryczny, oparcie na naukowych danych i rozwaga, oglądane są przez miliony ludzi. Książka “12 zasad życia” powstała właśnie po to, by tak ciepło przyjęte i poszukiwane przez nas metody racjonalnego udoskonalania samego siebie zebrać w jedną całość.

O ile Krzysztof Karoń w opisanej wcześniej “Historii Antykultury” porusza tematykę “stawania się człowiekiem” na poziomie globalnym i cywilizacyjnym, tak Jordan Peterson uczy nas, jak tę wiedzę i uniwersalne zasady wcielać w życie na poziomie jednostki. Bo tylko zdrowe jednostki mogą tworzyć zdrowe społeczeństwo. Opiera się przy tym na solidnych podstawach naukowych (do każdego badania podaje dokładne odnośniki) i każdą ze swoich porad przedstawia na niejednym przykładzie, przez co każdy czytelnik z łatwością zrozumie jego przekaz.

Na kartach “12 zasad życia” znajdziemy porady dotyczące:

  • zdrowego poczucia własnej wartości opartego o racjonalne przesłanki, bez zbędnej samokrytyki, ale też pseudomotywacyjnej naiwności rodem z kursów coachingowych;
  • budowania relacji z ludźmi, które rozwijają i wzmacniają nas jako społeczności;
  • realizacji swoich zamierzeń w skuteczny, ale i rozważny sposób z uwzględnieniem dobra innych;
  • metod radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, jakie przytrafiają się każdemu;
  • wychowania dzieci samodzielnych, poprawnie się rozwijających i szczęśliwych

I to tylko tylko niektóre z aspektów omówionych w książce. Dla każdego rodzica chcącego wychować zaradne i zdrowe psychicznie dziecko powinna to być lektura obowiązkowa. Co więcej, rodzic taki powinien ją przeczytać także dla samego siebie, ponieważ to właśnie przykładem dawanym młodemu pokoleniu może je kształcić najskuteczniej.

https://www.3dom.pro/Jordan-B-Peterson-12-Zyciowych-Zasad-Antidotum-na-chaos-p337


“Prawidła życia chrześcijańskiego dla każdego wieku i stanu”

Tzw. nowoczesny styl wychowawczy oparty w rzeczywistości o marksistowskie praktyki deprawacji dzieci potrzebował jednego pokolenia, by przenieść problemy zachodnich społeczeństw na podwórko Polskie. Niechciane ciąże, nieumiejętność radzenia sobie z codziennymi problemami, samobójstwa wśród młodzieży, izolacja od otoczenia - tych rzeczy nie widzieliśmy wśród ludzi wychowywanych tradycyjnie i po katolicku. Trzeba więc używać lekarstw, których skuteczność udowodniły dziesiątki pokoleń Europejczyków przed nami.

“Prawidła życia chrześcijańskiego” to dzieło czysto katolickie, które dla każdego człowieka prezentuje odpowiednio dobrane wzorce i zasady postępowania.

Księga stanowi reprint przewodnika stworzonego w 1911 roku, który został polecony i doceniony przez samego papieża Piusa X, późniejszego świętego Kościoła. Zgodnie z nazwą, każdy wiek i stan znajdzie tu odpowiedzi na swoje pytania i potrzeby, a wiedza ta wypływa z Ewangelii, nauczania Kościoła i życiorysów świętych. Księga omawia zarówno sytuacje codzienne, radości i smutki, jak i wyzwania, przed którymi co pewien czas staje każdy. Pokazuje, jak tradycyjny katolicyzm różnił się swoim podejściem do obowiązków i praw od współczesnego, a przez to - jak odmiennej jakości ludzi wychowywał na tych niezłomnych filarach.

https://www.3dom.pro/Prawidla-Zycia-Chrzescijanskiego-p281


“Zarys wychowania moralnego i obywatelskiego” Stanisława Sarjusz-Wołka

Wynarodowienie, czyli odcięcie człowieka od korzeni, z których wyrasta było i jest jedną z najważniejszych taktyk każdego agresora na podbijanych ziemiach. Nieporównywalnie łatwiej jest zwyciężyć nad wrogiem, który nie interesuje się własną ziemią i kulturą, a jeśli dodatkowo uda się sprawić, by nienawidził własnej historii i rodaków, do żadnej walki może nawet nie dojść. Z takim stanem rzeczy mamy dziś do czynienia we wszystkich krajach Zachodu, choć na różną skalę.

W kontrze do tej tragedii więc postanowiliśmy wydać “Zarys wychowania moralnego i obywatelskiego”, czyli niewielką książeczkę traktującą o wielkich sprawach: wychowaniu dziecka, przysposabianiu go do uczciwego życia w społeczeństwie, do obrony własnej ziemi, wartości, wiary i rodziny. To książka w dzisiejszych czasach bardzo potrzebna, choć z punktu widzenia zdeprawowanych “autorytetów” kontrowersyjna. Nie skupia się bowiem na tym, by dziecku za wszelką cenę sprawić przyjemność bez względu na skutki i nauki, jakie z tego wyniesie, bo rozumie, że życie samo z siebie nie “interesuje się” dostarczaniem nam przyjemności. “Zarys wychowania…” nie zawiera też zasad “bezstresowego wychowania”, które w ciągu nieco ponad jednego pokolenia przekształciła młodzież z nadziei narodu w wulgarny i leniwy problem społeczny.

To książka, która skupia się na efekcie, jakim ma być wychowanie człowieka prawego, uczciwego i zaradnego, a nie na świętym spokoju i zabawach. Nade wszystko, jak wskazuje tytuł, człowiek ten musi być świadomy swoich korzeni i zdolny do ich obrony, a katolicka wiara i polski patriotyzm stanowią dla niego kręgosłup, który zabezpieczy tożsamość przed podmienieniem, czy zniszczeniem ze strony dzisiejszych wrogów normalności.

https://www.3dom.pro/Stanislawa-Sarjusz-Wolka-Zarys-Wychowania-Moralnego-i-Obywatelskiego-p421


Bohaterowie: Wielka księga dla małych

Mimo, iż dzieci nie są w stanie zrozumieć historii i polityki, znajomość przez nie bohaterów własnego kraju jest potrzebna ze względu na konieczność istnienia wzorców postępowania na przyszłość. Prawowierni wojskowi, przywódcy, myśliciele, artyści i święci Kościoła powinni być na ustach i w głowach naszych dzieci, jeśli nie chcemy, by ktoś inny wypełnił te luki fałszywymi bohaterami pokroju rewolucjonisty Bonapartego, inicjatorów antypolskich zrywów zwanych powstaniami, czy Bolka Wałęsy. Jak więc przekazywać wiedzę o bohaterach nie zalewając małego człowieka niezrozumiałą wiedzą historyczno-polityczną?

Odpowiedzią mogą być kolorowanki i uproszczone opowieści o wielkich ludziach tego kraju. Prosta, ze względu na rymowaną treść oraz przyjemna, z powodu możliwości rysowania lekcja historii dla najmłodszych okaże się cenna w przyszłości, gdy świadomość własnej historii będzie już niezbędna do dobrego życia. Młody człowiek od małego obeznany w życiorysach wielkich ludzi nie tylko będzie chętniej podążał ich drogą i wyznawał reprezentowane przez nich wartości, ale także łatwiej oprze się propagandzie i kłamstwom systemu edukacji, czy mediów, jakie czekają na niego w kolejnych latach życia.

Kolorowanki powstały na podstawie książki “Mała księga bohaterów Polski” Radosława Patlewicza, która już w pełni poważnym językiem opisuje życiorysy i zasługi tychże bohaterów. Pakiet obu tych książek będzie więc okazją do nauki historii dla dwóch lub trzech pokoleń i każde będzie mogło uczyć się odpowiednim dla siebie językiem.

https://www.3dom.pro/Bohaterowie-Wielka-Ksiega-dla-Malych-kolorowanko-wierszowanka-p342


Mój niedzielny mszalik - ks. Stedman

Jeśli chcemy wychować katolika, to nie trzeba tłumaczyć sensu i potrzeby obecności Mszy św. w procesie wychowawczym. Z punktu widzenia duchowego przygotowanie do coniedzielnej obecności w kościele jest podstawową ścieżką do zbawienia. Z perspektywy życia codziennego jest okazją do “ładowania baterii”, lepszego rozumienia własnej wiary dzięki kazaniom i czytaniom, do refleksji, a także pozwala na dołączenie do grup dzieci i młodzieży podobnie myślących, skupionych przy parafii. Jeśli młody człowiek ma dodatkowo możliwość uczestniczenia w Mszy Trydenckiej, jego wiara najpewniej rozkwitać będzie w sposób dojrzalszy, zgodny z Tradycją niemal dwóch tysiącleci.

Msza ta będzie o wiele prostsza do zrozumienia i wysłuchiwania dzięki mszalikowi kieszonkowemu, który oferujemy. Jego treść odpowiednia jest dla dorosłych i starszych dzieci, ale znacząco ułatwi też wyjaśnienie malcowi przebiegu Mszy i zapoznanie go z nią od najmłodszych lat. Noszenie jej w kieszeni, czy torebce w połączeniu z obecnością na Mszy Trydenckiej to najlepsza droga do wychowania pokolenia, które na powrót “podłączone” będzie do niezmiennej Tradycji katolickiej, na której Polacy budowali przez tysiąc lat.

https://www.3dom.pro/Ks-Jozef-Stedman-Moj-Niedzielny-Mszalik-p282


Układanki: Polska, Europa i Świat

Dla mniejszych dzieci edukacja poprzez książki może nie być jeszcze najskuteczniejszą metodą. Nie jest to jednak powód, by całkowicie odsunąć od nich wiedzę na ważne tematy. Dzięki mapom-układankom możemy zaprezentować swoim pociechom podstawową wiedzę geograficzną i historyczną o Polsce, Europie i całym Świecie jednocześnie zapewniając im zabawę i podstawy do dalszej nauki. Poszczególne elementy zawierają ilustracje związane z ważnymi miejscami i obiektami w różnych miastach, co pozwoli wyjaśnić dziecku o wiele więcej, niż suchą geografię.

https://www.3dom.pro/Ukladanka-Polska-p291

https://www.3dom.pro/Ukladanka-Krainy-Polski-p376

https://www.3dom.pro/Ukladanka-Europa-p292

https://www.3dom.pro/Ukladanka-Swiat-p293

Podsumowanie

W wychowaniu dziecka na prawowiernego patriotę i katolika nic nie zastąpi przykładu dawanego mu przez rodziców, jednak materiały edukacyjne, z których mogą oni korzystać podczas tego procesu na pewno się przydadzą. Dzieci bardzo mocno zapamiętują książki, zabawy i ważne informacje zdobyte w dzieciństwie, dlatego koniecznie pomyślmy dwa razy, czy chcemy, by nasze maleństwo wyrosło na bajkach o misiach-gejach promujących tolerancję dla każdej patologii, czy może na historiach o ludziach, którzy zbudowali naszą kulturę.

To wybór, którego nie da się “odkręcić” nie ponosząc tragicznych konsekwencji.